Back to Top

Prekrivači za bazene

prekrivači za bazene

Prekrivači za bazene se koriste kao zaštita bazena i vode u njemu od spoljašnjih elemenata. Još jedna upotreba prekrivača bazena jeste radi sprečavanja isparavanja bazena, kao i zaštita  bazena u zimskim mesecima od zamrzavanja.

prekrivači za bazene prekrivači za bazene