Back to Top

Roletne

roletne_04

Roletne predstavljaju najefikasniji način zaštite Vaših prozora, kao i ukućana, od elementarnih neprogoda ili svetlosti. Najčešći materijal izrade roletni je od aluminijuma, sa kasetom sa unutrašnje ili spoljašnje strane. Roletne se podižu i spuštaju određenim kablom sa unutrašnje strane, omogućavajući fino podešavanje otvora između same roletne i prozora.

roletne_01

roletne_02

roletne_03

roletne_05roletne
roletne