Pergole klasik

Zajednička karakteristika ovih tendi je da se prednjim nosivim stubovima konstrukcije dodatno fiksiraju u podlogu , a gornji pokrov tende je pokretan, te ga je moguće po potrebi otvoriti ili zatvoriti. Ovim konstrukcijama postižu se veliki izbačaji (do 7 metara), a predviđene su za zaštitu terasa od vremenskih nepogoda, te omogućuju boravak na terasama tokom cele godine.