Back to Top

Pergole ravne

Zajednička karakteristika ovih tendi je da se prednjim nosivim stubovima konstrukcije dodatno fiksiraju u podlogu , a gornji pokrov tende je pokretan, te ga je moguće po potrebi otvoriti ili zatvoriti. Ovim konstrukcijama postižu se veliki izbačaji (do 7 metara), a predviđene su za zaštitu terasa od vremenskih nepogoda, te omogućuju boravak na terasama tokom cele godine.

pergole_ravne_05

pergole_ravne_02

pergole_ravne_01

pergole_ravne_04

pergole

pergole

jedra_07

jedra_07

jedra_07

jedra_07

jedra_07

jedra_07