Zglobne tende

Zglobne tende imaju karakteristiku tzv. “zglobova” ili “ruka”, koje pridržavaju platno pod određenim nagibom kada je tenda otvorena. Nagib tende podešava se kod montaže konstrukcije, a moguće ga je prema potrebi i naknadno podesiti.